Käsegruppen – Die vier Käsegruppen Italiens

In Italien wird Käse in vier Käsegruppen eingeteilt:

  1. Weichkäse = Fromaggi a pasta molle, Käse: Taleggio, Robiola
  2. Schnittkäse = Fromaggi a pasta semidura, Käse: Bel-Paese, Gorgonzola, Fontina
  3. Hart- und Reibkäse = Fromaggi a pasta dura / pasta molta dura, Käse: Parmesan, Pecorino
  4. Pasta Filata- oder Knetkäse = Fromaggi a pasta filata, Käse: Mozzarella, Provolone, Caciocavallo